شنبه, ۱۰ آبان , ۱۳۹۹
وزیر خارجه سوئد هم مورد آزارجنسی قرار گرفته است ۲۸ مهر ۱۳۹۶

وزیر خارجه سوئد هم مورد آزارجنسی قرار گرفته است

وزیر خارجه سوئد اذعان کرد در سطوح عالی سیاسی، قربانی آزار جنسی شده است.