کل اخبار 24802
 • تاریخ : پنج شنبه - ۲۶ - فروردین - ۱۴۰۰
 • ساعت :

  سياست خارجي

  کارنامه سیاست خارجی دولت چیزی نیست جز “ایجاد نتیجه”، برای پروژه امنیتی سازی چهره ایران در جهان!
  فروردین ۲۰, ۱۳۹۵

  کارنامه سیاست خارجی دولت چیزی نیست جز “ایجاد نتیجه”، برای پروژه امنیتی سازی چهره ایران در جهان!

  در واقع، کارنامه سیاست خارجی دولت چیزی نیست جز “ایجاد نتیجه”، برای پروژه امنیتی سازی چهره ایران در جهان!

  برو بالا