پنج شنبه, ۸ آبان , ۱۳۹۹
“سیانور” قهرمانی مسلمان و متدین خلق کرده است ۲۴ آبان ۱۳۹۵

“سیانور” قهرمانی مسلمان و متدین خلق کرده است

این منتقد سینما گفت: حسن بزرگ “سیانور” و اهمیتش در سینمای امروز ایران این است که قهرمانی مسلمان و متدین را خلق می‌کند.

تعقیب و گریز مجاهدین خلق با سیانور ۲۴ بهمن ۱۳۹۴

تعقیب و گریز مجاهدین خلق با سیانور

سیانور یک درام تاریخی است که با کشته شدن مستشاران آمریکایی توسط گروهک مجاهدین خلق در دهه ۵۰ آغاز می شود. قصه فیلم حول تلاش ساواک برای پیدا کردن این گروهک می چرخد.