یکشنبه, ۱۷ فروردین , ۱۳۹۹
سیرسوس شفقی
مدیریت شهری امانتی است که مردم در اختیار مسؤولین قرار می‌دهند ۱۷ آبان ۱۳۹۸
فرماندار لنگرود:

مدیریت شهری امانتی است که مردم در اختیار مسؤولین قرار می‌دهند

فرماندار لنگرود با بیان اینکه مدیریت شهری امانتی است که مردم در اختیار مسؤولین قرار می‌دهند، گفت: شهروندان به‌عنوان ولی‌نعمتان، انجمن‌ها و دولت سه ضلع مهمی هستند که در صورت یکپارچگی شاهد شهری آباد خواهیم بود.