جمعه, ۹ آبان , ۱۳۹۹
رد پای پررنگ کارگزاران در فسادهای اقتصادی/ از گند کاریهای کرباسچی تا مفسدی به نام بابک زنجانی! ۲۶ بهمن ۱۳۹۴

رد پای پررنگ کارگزاران در فسادهای اقتصادی/ از گند کاریهای کرباسچی تا مفسدی به نام بابک زنجانی!

الگوهای اقتصادی برگزیده توسط دولت های سازندگی ، اصلاحات ، احمدی نژاد و دولت اعتدال با محوریت کارگزاران موجب شد نتوانیم فساد را ریشه کن سازیم و همچنان درگیر فسادهای اقتصادی هستیم.