رشت- فرماندار رشت با اشاره به اینکه تاکنون بیش از ۷۳ درصد جمعیت بالای ۱۲ سال این شهرستان هر دو دُز واکسن کرونا را دریافت کرده اند، گفت: هنوز ۱۲۵ هزار نفر واکسن نزده اند.
رشت- فرماندار رشت با اشاره به اینکه تاکنون بیش از یک میلیون و ۲۹۹ هزار دُز واکسن کرونا در این شهرستان تزریق شده است، گفت: ۷۴ درصد شهروندان هر دو دُز را تزریق کرده اند.