محمدرضا موسی طالشی
ضبط بیش از ۸۰۰ کیلوگرم فرآورده دامی غیربهداشتی در لنگرود ۲۷ فروردین ۱۳۹۷
رئیس شبکه دامپزشکی لنگرود خبر داد

ضبط بیش از ۸۰۰ کیلوگرم فرآورده دامی غیربهداشتی در لنگرود

رئیس شبکه دامپزشکی لنگرود از کشف و ضبط بیش از ۸۰۰ کیلوگرم فرآورده دامی غیربهداشتی در لنگرود خبر داد.

بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان در لنگرود مشاهده نشد ۲۴ اسفند ۱۳۹۶
رئیس شبکه دامپزشکی لنگرود:

بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان در لنگرود مشاهده نشد

رئیس شبکه دامپزشکی لنگرود: گفت: بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان در شهرستان لنگرود مشاهده نشد.