محیط زیست گیلان برای بالا بردن فرهنگ محیط زیستی مردم استان چه کرد?!

هرچقدر به واژه های فرهنگ و تمدن و توسعه و پیشرفت فکر می کنم، همش به خودم نهیب می زنم که احتمالا معنای دیگری را باید از این عبارات جستجو کرد و همه آنچه که تاکنون در این باره مطالعه و آموخته ام به احتمال فراوان اشتباه بوده است! از کلی گویی که بخواهم بگذرم و اصل ماجرا را برایتان شرح دهم باید یک راست رفت سر وقت زباله و زباله و زباله که این روزها و خصوصا در استان گل و بلبل، فرهنگی و متمدن خودمان گیلان داریم در آن مدفون می شویم!