سه شنبه, ۱ مرداد , ۱۳۹۸
مصرف بنزین
نرخ سوخت پلکانی می شود؟/رشد ۱۰ درصدی سالیانه مصرف بنزین ۱۵ مهر ۱۳۹۷

نرخ سوخت پلکانی می شود؟/رشد ۱۰ درصدی سالیانه مصرف بنزین

نایب رییس کمیسیون انرژی مجلس، گفت: قینت بنزین در سهمیه بندی سوخت تا میزان مصرف معمولی با قیمت متعارف فروخته و محاسبه می شود و اگر فردی بخواند بیش از میزان سهمیه سوخت مصرف کند باید از میزان تعیین شده مبلغ بیشتری پرداخت کند.