جمعه, ۲ آبان , ۱۳۹۹
اعزام ۵۸۰ نفر از دانش آموزان لنگرود به مناطق عملیاتی جنوب ۲۴ بهمن ۱۳۹۴

اعزام ۵۸۰ نفر از دانش آموزان لنگرود به مناطق عملیاتی جنوب

۵۸۰ نفر از دانش آموزان شهرستان لنگرود به مناطق عملیاتی جنوب اعزام شدند.