پنج شنبه, ۸ آبان , ۱۳۹۹
یک حرف از هزاران  :  نظارت استصوابی، صوابی روا  یا  جفایی ناروا؟! ۲۸ بهمن ۱۳۹۴

یک حرف از هزاران : نظارت استصوابی، صوابی روا یا جفایی ناروا؟!

نظارت استصوابی را میتوان با اندکی اغماض، دخالت خیرخواهانه و جهت دهنده شورای نگهبان قانون اساسی در فرایند انتخابات از مسیر اعمال نظر درگزینش و معرفی افراد صاحب صلاحیت و حذف افراد فاقد شایستگی های لازم جهت ورود به عرصه انتخابات با هدف صیانت ازکلیت نظام اسلامی خصوصا بعد دینی آن تعریف نمود.