چهارشنبه, ۲ مهر , ۱۳۹۹
۷۰ نکته درباره «توافق برجام»/ موشکافی برخی تعهدات ایران در وین ۳۱ تیر ۱۳۹۴

۷۰ نکته درباره «توافق برجام»/ موشکافی برخی تعهدات ایران در وین

۵+۱ و ایران در نهایت و پس از مذاکراتی طولانی به یک توافق دست یافتند؛ هم اکنون همه نگاه ها به سمت اجرایی شدن تعهدات از سوی طرفین مذاکره است، تعهداتی که باید دقیقا مورد بررسی و موشکافی قرار گیرد.