جمعه, ۲۰ تیر , ۱۳۹۹
نصرت نادم
ثبت‌نام ۵ نفر برای مجلس یازدهم در لنگرود در روز نخست نامنویسی ۱۰ آذر ۱۳۹۸

ثبت‌نام ۵ نفر برای مجلس یازدهم در لنگرود در روز نخست نامنویسی

در نخستین روز از ثبت‌نام کاندیداهای مجلس یازدهم در شهرستان لنگرود، پنج نفر برای حضور در عرصه انتخابات نامنویسی کردند.

معاون سابق سازمان هدفمندی یارانه‌ها کاندیدا مجلس یازدهم در لنگرود شد ۱۰ آذر ۱۳۹۸

معاون سابق سازمان هدفمندی یارانه‌ها کاندیدا مجلس یازدهم در لنگرود شد

نصرت نادم برای شرکت در انتخابات مجلس در حوزه انتخابیه لنگرود نام‌نویسی کرد.