نمازجمعه بستری برای تعامل ملت با دولت

رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه گیلان بازخوانی هویت نماز جمعه، تبیین حضور مردم در نماز جمعه و همچنین را از اهداف بزرگداشت سالروز اقامه اولین نماز جمعه بعد از انقلاب دانست و گفت: همواره بین نمازجمعه و خطبه‌های آن با مسائل و دگرگونی‌های اجتماعی ارتباط وجود داشته و بستری برای تعامل ملت و دولت بوده است.