نماینده لنگرود برای تغییر کد سربازی یک بازیکن مجلس را برهم ریخت ولی برای حمایت از جوانان شهرشان امروز و فردا می‌کنند

منصوری با طرح این سؤال که مسئولین لنگرود برای ورزش شهرستان لنگرود چه‌کاری انجام داده‌اند، افزود: نماینده لنگرود برای تغییر کد سربازی یک بازیکن از ملوان به تراکتور مجلس را برهم ریختند ولی وقتی بحث حمایت از جوانان شهرشان می‌شود امروز و فردا می‌کنند.

هنرمندان کارفرمای مشخصی ندارند که بیمه باشند

نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی در ادامه با تأکید بر اینکه هنرمندان کارفرمای مشخصی ندارند که بیمه باشند و دوران بازنشستگی تأمینی را بگذرانند، بیان داشت: از طرفی هرجا که کارفرمایی برای صنفی وجود ندارد دولت را به عنوان کارفرما معرفی می کنند و از طرفی دولت بارها تعهداتی در قبال هنرمندان داده که به آن عمل نکرده و همین موضوع باعث دلسردی این قشر شده است.

با ذره بین به دنبال جذب سرمایه گذار خواهم بود

نماینده منتخب مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی با تاکید براینکه در این دوره من با ذره بین به دنبال جذب سرمایه گذارها خواهم بود،گفت : در سایه آرامش اقتصادی بهتر می توانیم به مباحث فرهنگی توجه و تمرکز داشته باشیم.