یکشنبه, ۴ آبان , ۱۳۹۹
کاندیدا مورد تایید نیروهای ارزشی در لنگرود اعلام می شود ۲۷ بهمن ۱۳۹۴

کاندیدا مورد تایید نیروهای ارزشی در لنگرود اعلام می شود

براساس آخرین شنیده ها، به زودی لیست مورد تایید نیروهای ارزشی و اصولگرای شهرستان لنگرود اعلام می شود.