شنبه, ۱۰ آبان , ۱۳۹۹
آیا هاشمی شاهرودی در لیست حامیان دولت و اصلاح طلبان است؟! ۰۱ اسفند ۱۳۹۴

آیا هاشمی شاهرودی در لیست حامیان دولت و اصلاح طلبان است؟!

این منبع گفت که در لیست مورد حمایت حامیان دولت و اصلاح طلبان، نام آیت الله هاشمی شاهرودی وجود ندارد.