رئیس جمهور با تأکید بر ضرورت جدیت در اقدامات پیشگیرانه از کرونا و پرهیز از هرگونه عادی‌انگاری، گفت: همه دستگاه‌ها و نهادها در سراسر کشور باید همچنان آمادگی خود را در مقابله با بیماری کرونا حفظ کنند. به گزارش ایسنا، آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی روز شنبه در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا ضمن اشاره

واکسن‌های تزریقی فعلی کرونا نمی‌توانند مانع عفونت در بینی‌ شوند. اگر این واکسن‌ها می‌توانستند چنین کاری انجام دهند، امکان جلوگیری از سرایت ویروس را که هنگام حرف زدن، خندیدن، نفس کشیدن، آواز خواندن و عطسن کردن رخ می‌دهد، به وجود می‌آمد. اگر واکسن‌های استنشاقی کرونا که نیازی به تزریق ندارد و درون بینی پاشیده