چهارشنبه, ۷ آبان , ۱۳۹۹
ناگفته‌های زاکانی از ورود دولت در انتخابات مجلس ۲۴ بهمن ۱۳۹۴

ناگفته‌های زاکانی از ورود دولت در انتخابات مجلس

دولتی‌ها با امید داشتن مجلسی مطیع و فرمان‌بردار، در صدد پیشبرد اهداف خود برخواهند آمد؛ به‌عنوان نمونه همراهی کامل مجلس آینده در برابر دولت فعلی آن‌چنان خطرناک است که بیم تکرار کرسنت‌های ۲ و ۳ دور از ذهن نخواهد بود.