چهارشنبه, ۷ آبان , ۱۳۹۹
وعده های الکترونیکی نماینده لنگرود به ثمر ننشست + مدرک ۲۴ بهمن ۱۳۹۴

وعده های الکترونیکی نماینده لنگرود به ثمر ننشست + مدرک

مطالب زیر تنها تعدادی از مصاحبه های خبری نماینده لنگرود با رسانه ها در خصوص پروژه های مهم شهرستان لنگرود است که مردم سال هاست چشم انتظار محقق شدن و افتتاح آن ها هستند.