رد ادعای وجود مافیای شکار پرندگان نایاب توسط نماینده لنگرود

عضو فراکسیون محیط زیست وتوسعه پایدار مجلس با رد ادعای مافیای شکار غیرمجاز پرندگان در استان های شمالی کشور، گفت: مسئولان باید با اتخاذ تدابیری ویژه و استفاده از قوانین بازدارنده با متخلفان شکار غیرقانونی برخورد کنند.