چهارشنبه, ۷ آبان , ۱۳۹۹
آهنگ “آی لیلی لیلی” برای تبلیغات کاندیدای مجلس خبرگان! ۳۰ بهمن ۱۳۹۴

آهنگ “آی لیلی لیلی” برای تبلیغات کاندیدای مجلس خبرگان!

برنامه سخنرانی تبلیغاتی یکی از کاندیداهای مجلس خبرگان رهبری که خود را نزدیک به دولت می داند به حاشیه کشیده شد.