سه شنبه, ۱ مرداد , ۱۳۹۸
کوفی عنان
«کوفی عنان» درگذشت ۲۷ مرداد ۱۳۹۷

«کوفی عنان» درگذشت

کوفی عنان، دبیرکل پیشین سازمان ملل متحد، در سن ۸۰ سالگی در سوئیس درگذشت.