«نفوذی» که انقلابیون دیروز را عوض کرد

سوالی در ذهن پدید می آید این است که چرا کسانی که یار امام (ره) بوده و یک زمانی ضد آمریکا بوده‌اند، امروز دلشان برای اوباما تنگ می‌شود و سعی دارند که چهره‌ی این شیطان کریه را بزک کنند؟! در واقع وقتی نفوذ فرهنگی روی دهد، دست دادن با شیطان و لبخند زدن به او می‌شود ارزش و پاسخ دادن به تهدیداتش می‌شود افراط!

“مرگ بر آمریکا” حذف شدنی نیست

عضو کمیسیون امنیت‌ملی و سیاست‌خارجی مجلس گفت: راهپیمایی ۱۳ آبان باید پیامی برای اوباما باشد که بداند جوانان ۹۴ ما پرشورتر از بهمن ۵۷ در مقابل زیاده خواهی‌های آمریکا ایستاده‌اند.

شعار “مرگ بر آمریکا” در راهپیمایی ۱۳ آبان امسال کوبنده‌تر سر داده می‌شود

عضو کمیسیون امنیت‌ ملی مجلس با بیان اینکه شعار “مرگ بر آمریکا” در راهپیمایی ۱۳ آبان امسال کوبنده‌تر سر داده می‌شود، گفت: راهپیمایی ۱۳ آبان امسال باید به گونه‌ای باشد که آمریکایی‌ها حس نکنند قرار است فرش قرمزی برای آنها در داخل ایران پهن شود.