شیوه ای نوین برای دزدیدن کابل های برق در روستاهای سنگر!!! + تصاویر

پیمان کاران برق در روستاهای سنگر به طور داوطلبانه و بدون دریافت هیچ هزینه ای از اداره برق ،وحتی در برخی از شنیده ها با پرداخت مبلغی به اداره، سیم های مسی را جمع آوری و کابل های برق “خود نگهدار” را جایگزین آنها می کردند.
به گزارش لنگرنیوز، سنگرما نوشت : در اقدامی نادر و عجیب پیمان کاران برق در روستاهای سنگر به طور داوطلبانه و بدون دریافت هیچ هزینه ای از اداره برق ،وحتی در برخی از شنیده ها با پرداخت مبلغی به اداره، سیم های مسی را جمع آوری و کابل های برق “خود نگهدار” را جایگزین آنها می کردند.

پس از اطلاع مردم از این اقدام رفتیم تا از نزدیک ماجرا مشاهداه کنیم وبا پیمانکارانی که برای رفاه مردم از جیب هزینه میکنند بیشتر آشنا شویم.

آنها اظهار داشتند که این کار با هماهنگی اداره برق وشرکت ناظر انجام می شود.

قبل از هرچیزی باید به این نکته توجه کرد که  قیمت کابل ها مسی حدود ۲۲۰۰۰تومان می باشد ودر مقابل کابل های خود نگهدار متری حدود ۸۷۰۰تومان است.

حالا شاید بتوان پی برد که چرا پیمانکاران به صورت داوطلبانه سیم های مسی را  جمع آوری وکابل های خود نگهدار را جایگزین می کنند.

در ضمن کابل های خود نگهدار انواع مختلف دارد وهرسایز وفشاری برای منطقه خاص استفاده میشود که این کار حتماً باید با نظارت شرکت ناظر بر پیمان  صورت گیرد.

البته ناگفته نماند که این اقدام بدون هماهنگی با شرکت ناظر واداره توزیع برق استان بوده است که ما در این خبر به آن نخواهیم پرداخت .

IF

IF

IF

author ۲۳ شهریور ۱۳۹۳
author 733 views