غوغاسالاری برخی برای حذف رسانه‌های ارزشی گیلان

رئیس مجمع عالی بسیج گیلان گفت: بعضی از افراد و جریان‌ها با غوغاسالاری رسانه‌ای به‌دنبال حذف رسانه‌های ارزشی در گیلان هستند.

به گزارش لنگرنیوز ، سردار نظرعلی علیزاده امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس با اشاره به جریان‌سازی بعضی از افراد و گروه‌ها علیه رسانه‌های ارزشی در گیلان اظهار کرد: جبهه رسانه‌ای گروه‌های اصلاح‌طلب با عضویت بخشی از رسانه‌ها در استان تشکیل شده است.

وی به همراهی خانه مطبوعات گیلان با جریان مذکور اشاره کرد و افزود: حمایت از تمام رسانه‌ها باید یکی از برنامه‌های خانه مطبوعات باشد.

علیزاده خواستار حمایت از تمام رسانه‌ها توسط رئیس هیئت مدیره خانه مطبوعات گیلان شد و بیان کرد: موضع‌گیری علیه رسانه‌های ارزشی قابل قبول نیست.

رئیس مجمع عالی بسیج گیلان با بیان اینکه بعضی از افراد و جریان‌ها با غوغاسالاری رسانه‌ای به‌دنبال حذف رسانه‌های ارزشی در استان هستند، تصریح کرد: غوغاسالاری برای حضور نداشتن رسانه‌های ارزشی در عرصه‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و … در گیلان آغاز شده است.

وی به استفاده رسانه‌های اصلاح‌طلب از امکانات دولتی در پوشش فضای اعتدال در گیلان اشاره کرد و گفت: رسانه‌های اصلاح‌طلب از پشتیبانی مادی و معنوی مقام‌های اجرایی گیلان در این استان برخوردار هستند.

علیزاده رسانه را زبان گویای جامعه خواند و یادآور شد: برخی از رفتارها برای بسته شدن رسانه‌های ارزشی قابل قبول نیست.

author ۲۶ شهریور ۱۳۹۳
author 329 views