زخم های کهنه بر تن خیابان های لنگرود(۲)

قصد داریم هر از چند گاهی تصاویری از چاله های جاده ها و کنده کاری های شهر لنگرود منتشر کنیم ، امیدواریم اقایان زودتر دست به کار شوند.

منتشر شماره های بعدی و پیگیری در خصوص واکنش و عملکرد مسئولان در باب این خبر باشید .

تصاویر زیر مربوط به کوچه ساکت پور در ۱۲ متری می باشد.

 

 

1 (29) 1 (28) 1 (27) 1 (26) 1 (25) 1 (24) 1 (23) 1 (22) 1 (19) 1 (12) 1 (15) 1 (16) 1 (17) 1 (18)

author ۲۷ شهریور ۱۳۹۳
author 503 views