در حال بارگذاری... لطفا صبر کنید.

اولین کسی که قمه زنی کرد چه کسی بود!؟

۱۳۹۹/۰۶/۰۹ ۱۷:۰۶ کد خبر: 112440
به گزارش لنگرخبر، اولین نفر سفیر فخیمه انگلیس بود که در سال ۱۲۹۶ در باغ سفارت انگلیس قمه زد و این جهل را هم، همانند بسیاری دیگر از خرافه و گمراهی به خورد ملت مسلمان داد و بابت این عمل پاداش گرفت! این هم عکس این سفیر قمه زن ￵انگلیس که اسناد سوخته سالهای دور MI6 را منتشر کرد! در یکی از این اسناد در ارتباط با سنجش حماقت مردم٬ مربوط به سال ۱۳۲۸ آمده که خزینه ای در شوش با آبی کثیف و متعفن بود انگلیسی ها توسط آنتونی و رابرت شرلی در دوران صفویه و شاه عباس علم و طبل و زنجیر را مانند کاتولیک ها وارد ایران کردند، تا شیعه را از اصل حقیقت محرم که ظلم ستیزی است، دور و در گرداب خرافه و گریه زاری الکی فرو برند ماموری انگلیسی از MI6، خود را به کوری می زد و در حضور مردم٬ از آب گندیده خزینه می خورد و به چشم هایش می مالید و ادعا می کرد که شفا یافته! بعد از آن واقعه مردم برای تبرّک به خزینه هجوم و با نوشیدن آب آلوده و مالیدن آن بر سر و صورت خود از آن شفا طلب کنند! در این سند آمده که حماقت مردم به حدی هست که تا سالها می شود٬ آنها را بازی داد و سوارشان شد رابرت به همراه برادرش آنتونی در ۱۵۹۸ میلادی به ایران سفر کرد. آنتونی شرلی در ۱۰ آذر سال ۹۷۸ قمری (۱ دسامبر ۱۵۹۹ میلادی) به همراه ۵۰۰۰ اسب وارد ایران شد و تا اردیبهشت ۹۷۹ قمری (۱۶۰۰ میلادی) در ایران ماند. او از سوی لرد اسکس مأموریت داشت تا ارتش صفویان را تعلیم دهد. به او همچنین فرمان داده شده بود که واحد توپخانه ایران را تقویت و نیروها را آموزش دهد. بعد از آنکه آنتونی به همراه حسینعلی بیگ بیات برای برقراری رابطه با کشورهای مسیحی ایران را ترک کرد، رابرت به همراه چهارده انگلیسی دیگر در ایران ماند. او به خاطر خدماتش در جنگ با عثمانی مورد توجه شاه عباس قرار گرفت و در ایران با ترزا سامپسونیا که برادرزاده یکی از زنان چرکسی شاه عباس بود ازدواج کرد. در سال ۱۶۰۳ با ورود اتین کاکاش، سفیر رودولف دوم، امپراتور امپراتوری مقدس روم، و همچنین سفیر روسیه تزاری، شاه عباس رابرت شرلی را مأمور پذیرایی از سفرا کرد. رابرت شرلی به لنگرود رفت تا هیئت سیاسی را به اصفهان به نزد شاه عباس ببرد، ولی کاکاش و اعضای سفارت به دلیل بدی هوا و ناسازگاری آب و غذا و احتمالاً پشهٔ مالاریا بیمار شدند. کاکاش و سه تن از همراهانش پس از رسیدن به لاهیجان درگذشتند. او در بستر مرگ، منشی اش فون دریابل را به جانشینی خود و ریاست هیئت برگزید. رابرت شرلی در ۱۶۰۹ به فرمان شاه عباس با لباس ایرانی و تاج قزلباش برای انجام ماموریت های دیپلماتیک به سفارت ایران در اروپا فرستاده شد تا به دربار جیمز اول انگلستان و دیگر پادشاهان و شاهزادگان اروپایی برود. او همچون برادرش آنتونی، بعنوان سفیر به میان شاهان مسیحی رفت تا آنان را علیه امپراتوری عثمانی متحد کند.

طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان