انگشتر الماس در شکم گوسفند قربانی!

“یک در دنیا و صد در آخرت”!.. این عبارتی بود که حاجیه ام محمد، شادی بیش از حد خود به خاطر یافتن یک “گنچ” در شکم قربانی عید فطر را با آن بیان کرد.

به گزارش لنگرنیوز  به نقل از العالم، امّ محمد که اهل استان “اربد” اردن است، خیلی خوشحال است که به هر زحمتی بود، توانست یک گوسفند رومانیایی برای ذبح در روز عید قربان تهیه کند، چرا که وقتی داشت سیرابی آن را پاک می کرد، یک انگشتر طلایی با نگین گرانبهای الماس در شکم گوسفند پیدا کرد.

به نوشته “رأی الیوم”، به نظر می رسد که این گوسفند انگشتر را در کشور مبدأ بلعیده باشد.

author ۱۷ مهر ۱۳۹۳
author 361 views