“پل خشتی” بنایی دور مانده

شهر لنگرود در طول جغرافیایی ۳۰ ۱۰ ۵۰ و عرض جغرافیایی ۰۰ ۱۱ ۳۷ واقع شده و ارتفاع آن از سطح دریا ۵ متر است شهرستان لنگرود در ناحیه شرق گیلان واقع گردیده است و از شمال به دریای خزر از جنوب و غرب به شهرستان لاهیجان و از شرق و جنوب به شهرستان رودسر محدود است. مساحت این شهرستان معادل ۲/۴۴۱ کیلومتر مربع است. لنگرود در دومنطقه جنگلی واقع شده است.
برخی مورخان مانند عبالحسین سعیدیان در کتاب «سرزمین و مردم ایران» درباره لنگرود می نویسد« لنگرود از شهرهای استان گیلان و یکی از شهرهای زیبای ایران با پلی آجری با شیب دوچشمه ای و خانه های سفالی است» رودخانه لنگرود ۲۷ متر پهنا دارد پلی آجری و شگفت انگیز با دو طاق برآمده برروی آن دیده می شود که بنام حاجی آقا پرد« پل » معروف است.
شاید این نام از نام حاجی آقا بزرگ منجم باشی بر این پل نهاده شده است. به دو دلیل این شهر را لنگرود گفته اند:
۱ ) اینکه لنگرود در ابتدا لنگرگاه بوده ۲
) لنگرود نام رودخانه ای است که از میان شهر می گذرد و به دریا ی خزر می ریزد در گذشته کرجی ها می آمدند و درآن بارگیری می کردند.
یکی از مشکلات پل خشتی ، نورپردازی آن است که بصورت اشتباه انجام شده است .
این کار با نصب چراغهای بلند در روی پل انجام گرفته است و در صورت تمام شدن عمر لامپها با مشکل تعویض آن مواجه ایم قابل ذکر است که حتما این کار با سوراخ کردن بدنه این بنای باارزش صورت گرفته است .
نورپردازی پل باید بصورت مخفی و از کف پارکینگ انجام گیرد.

author
author ۴ آبان ۱۳۹۳
author 908 views