عکس دیده نشده از امام موسی صدر

۱۳۹۲/۰۳/۲۴ ۲۲:۱۱ چاپ کد خبر: 1475

امام موسی صدر با دوتن از کشیشان بیروت

برای  شماهده بزرگتر روی تصویر کلیک کنید

همرسانی کنید:

طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان