عکس دیده نشده از امام موسی صدر

امام موسی صدر با دوتن از کشیشان بیروت

برای  شماهده بزرگتر روی تصویر کلیک کنید

author ۲۴ خرداد ۱۳۹۲
author 174 views