اقدام احمدی نژاد در وزارت کشور

 

 

 

 

 

 

 

اقدام احمدی نژاد در وزارت کشور زمانی که مشایی برای ثبت نام کاندیداتوری ریاست جمهوری آمده بود

 

 

 

 

 

 

 

author ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۲
author 170 views