بیمه سلامت همگانی؛ قانونی است که طبق آن قرار بود همه ایرانیان تحت پوشش بیمه درمانی قرار گیرند و به این ترتیب کسی هنگام بیماری دغدغه هزینه درمانش را نداشته باشد؛ اما متاسفانه اجرای کامل آن در طول چند دهه ...

بیمه سلامت همگانی؛ قانونی است که طبق آن قرار بود همه ایرانیان تحت پوشش بیمه درمانی قرار گیرند و به این ترتیب کسی هنگام بیماری دغدغه هزینه درمانش را نداشته باشد؛ اما متاسفانه اجرای کامل آن در طول چند دهه پس از تصویب قانون، در هر دوره بنابر دلایلی ابتر ماند؛ حالا اما تلاش شده تا این تکلیف قانونی محقق شود و همه ایرانیان زیر چتر بیمه قرار گیرند؛ اما اکنون برنامه دولت در این زمینه چیست و با توجه به برخی طرح های جدید دولت در حوزه سلامت، افراد چگونه می توانند برای ثبت نام بیمه درمانی خود اقدام کنند؟ به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا،  در همین راستا در دولت سیزدهم و طبق بند «د» تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ مقرر شد، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اطلاعات افراد فاقد پوشش بیمه را که در سه دهک پایین درآمدی قرار دارند، به سازمان بیمه سلامت معرفی کند تا این سازمان بدون مراجعه آنها بتواند پوشش بیمه پایه را برایشان فراهم کند. باتوجه به این الزام قانونی در قانون بودجه سال ۱۴۰۱، اطلاعات فاقدین بیمه که در سه دهک پایین درآمدی قرار داشتند، از سوی وزارت رفاه به سازمان بیمه سلامت ایران ارسال شد و کارشناسان این سازمان فرآیند ثبت پوشش بیمه پایه سلامت همگانی و روستاییان را آغاز کردند.

همرسانی کنید:

طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان