رئیس سازمان غذا و دارو گفت: منافع برخی با اجرای طرح دارویار، از بین رفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام دارایی، در نشست کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با بیان اینکه ما یکی از مجریان طرح دارویار و پیشانی کار هستیم، افزود: کاری که با خلوص ایمان و دقت انجام شود می تواند نویدبخش باشد.

وی با عنوان این مطلب که همه در جریان اجرای طرح دارویار بودند و اینکه پیوست رسانه ای نداشت درست نیست، گفت: منافع برخی با اجرای طرح دارویار از بین رفت.

دارایی ادامه داد: اجرای طرح دارویار به خوبی پیش رفته و ادامه آن نیز به خوبی پیش خواهد رفت و قرار نیست اجرای آن با مشکل مواجه شود.

رئیس سازمان غذا و دارو گفت: نیمی از طرح اجرا شده و یک میلیارد دریافت کردیم اما همه این مبلغ مربوط به طرح نیست.

وی افزود: دارویار، طرح خوبی است و بر اساس آن در آینده بیمه ای پاسخگو، قوی و قدرتمند خواهیم داشت.

دارایی اظهار داشت: از داروخانه ها برای همکاری در اجرای این طرح تشکر می کنیم زیرا بار قابل توجهی بر دوش آنها بوده، همچنین از مجلس شورای اسلامی به ویژه کمیسیون بهداشت به صورت ویژه تشکر می کنیم.

همرسانی کنید:

طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان