«گیلمردان» قهرمان تلاشگر زندگی

۱۴۰۱/۱۱/۱۵ ۱۳:۲۶ چاپ کد خبر: 181315
جایزه پرتلاش ترین قهرمانان زندگی هم می رسد به پدران زحمتکش و مهربان سرزمین مان ایران. روز پدر مبارک بر قهرمانان عرصه عشق و ایثار باد.

همرسانی کنید:

طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان