رئیس پلیس مهاجرت و گذرنامه از ارسال پیامک برای افرادی که گذرنامه با کمتر از 6 ماه اعتبار تا زمان اربعین دارند و ابتکار عمل پلیس برای صدور سریعتر گذرنامه اربعین خبر داد.

رئیس پلیس مهاجرت و گذرنامه از ارسال پیامک برای افرادی که گذرنامه با کمتر از 6 ماه اعتبار تا زمان اربعین دارند و ابتکار عمل پلیس برای صدور سریعتر گذرنامه اربعین خبر داد.
همرسانی کنید:

طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان