در حال بارگذاری... لطفا صبر کنید.

جواد کریمی ثابت گفت: یکی از ملزومات اصلی توسعه علوم و فناوری های نوین و پیشرفته، گسترش زیر ساخت های مگاساینس است.

به گزارش ایسنا، جواد کریمی ثابت، معاون سازمان انرژی اتمی ایران در سخنرانی با موضوع «زیرساخت های مگاساینس» در دومین نشست تخصصی جشنواره جوانان روسیه، با اشاره به تاریخچه سیر رشد فناورانه گفت: تاریخچه سیر رشد فناورانه جوامع بشری نشان داده است که فناوری هیچ گاه به انتها نمی رسد بلکه از موجی به موج دیگر منتقل می شود و در هر موج، ویژگی های خاصی از منظر فرهنگی، اقتصادی، زیرساختی و اجتماعی فراگیر می شود.

وی تاکید کرد: ویژگی بارز موج حاضر فناوری در دنیا «بزرگی در عین کوچکی» است؛ یعنی بزرگترین داده ها و بیشترین پیچیدگی های صنعتی و فناورانه درون کوچک ترین بسترها تجلی می یابد که یکی از ملزومات اصلی توسعه این علوم و فناوری های نوین و پیشرفته، «زیر ساخت های مگاساینس» است.

رییس انجمن هسته ای ایران با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی ایران به خوبی این موضوع را درک کرده است، افزود: جمهوری اسلامی ایران با درک لزوم توجه ویژه به موج فناوری کنونی نه تنها درصدد ایجاد زیر ساخت های مگاساینس در کشور به منظور ارتقای سطح کمی و کیفی حوزه های مختلفی شامل امنیت غذایی، محیط زیست، بهداشت، درمان و در نهایت توسعه پایدار در کشور است؛ بلکه بحث مشارکت و حضور فعال و موثر در چنین پروژه هایی را با جدیت بالا در دستور کار خود قرار داده که عضویت در پروژه PIK در همین زمینه است.

وی در ادامه با تاکید بر این نکته که نگاه به پروژه ها و زیرساخت های مگاساینس در هر کشوری باید به صورت یک نهاد فراملی باشد، تصریح کرد: به منظور ایجاد یک همکاری پایدار باید نظام ها و چهارچوب هایی که تضمین کننده همکاری پایدار و طولانی مدت هستند را تدوین کرد؛ به عبارت دیگر باید بتوانیم اثرات ژئوپلیتیکی ملی چنین پروژه هایی را به سطح اثرات ژئوپلیتیکی منطقه ای (منظور کشورهای منطقه ای که عضو پروژه هستند) یا جمعی ارتقا دهیم زیرا در چنین حالتی همکاری های بسیار پایدار شکل خواهد گرفت.

رییس مرکز ملی نظام کیفیت و استانداردهای اتمی ایران در ادامه با اشاره به عضویت ایران در پروژه راکتور هسته ای تحقیقاتی PIK روسیه عنوان کرد: این پروژه می تواند مبنای همکاری علمی و فناوری مسکو ـ تهران در «پروژه های مگاساینس» باشد؛ زیرا با توجه به فعالیت سابقه دار صنعت هسته ای ایران در حوزه پزشکی هسته ای و برنامه جامع ایران در حوزه کاربرد فناوری هسته ای در حوزه سلامت، امنیت غذایی، انرژی و محیط زیست و قابلیت های موجود در مجتمع PIK می تواند مکمل مناسبی برای ایران در این حوزه ها باشد.

کریمی ثابت ضمن ارایه پیشنهادهای مدیریتی مبنی بر ارتقای سطح همکاری ایران و روسیه در پروژه PIK به شراکت راهبردی، اظهار کرد: شرایط تحقق این پیشنهاد با توجه به وجود منابع مکمل، اهداف مشترک و بازارهای هدف متفاوت کاملا مهیا است.

معاون سازمان انرژی اتمی ایران خاطرنشان کرد: پروژه های «مگاساینس»، پروژه های علمی بزرگ مقیاس و بلندمدت محسوب می شوند و اغلب نیازمند سرمایه گذاری قابل توجه و همکاری های بین المللی هستند. این پروژه ها به طور کلی از قابلیت تاثیرگذاری بر جنبه های مختلف اقتصاد ملی و اجزای کلان آن نظیر رشد اقتصادی، توسعه سرمایه انسانی، پیشرفت های فناورانه، وجهه ملی و قدرت نرم و نیز همکاری بین المللی برخوردارند.

وی تاکید کرد: میزبانی موفقیت آمیز یا شرکت در پروژه های مگاساینس می تواند تصویر یک کشور را در صحنه جهانی ارتقا دهد و موجب ارتقای دستاوردهای علمی آن شود.

کریمی ثابت در این نشست پیشنهاد ایجاد مکانیزم «حکمرانی تعاملات علمی و فناورانه» به صورت «سیستماتیک» بین دو کشور را با تمرکز بر پروژه های «مگاساینس» به منظور شکل گیری یک همکاری پایدار ارایه کرد و گفت: اجزای مختلف همچون نظام بانکی، نهادهای تامین مالی، شرکت های خصوصی، بازار نهادهای تنظیم گر، نهادهای قانون گذار، دولت، صنعت مرتبط و بقیه اجزای نظام حکمرانی در کشور باید بتوانند به صورت هماهنگ و در راستای دستیابی به هدف اصلی که نیل به تعاملات علمی و فناورانه در پروژه های مگاساینس در سطح مشارکت راهبردی است، عمل کنند.

انتهای پیام


طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان