عضو هیئت علمی دانشگاه هنر اصفهان گفت:از جمله آئین هایی که برای ستایش «خرداد» وجود دارد؛ نهادن یک کاسه آب در سفره هفت سین است که به ما یادآوری می کند منابع آب را پاک نگه داشته و از آن ها مراقبت کنیم. 

«نیاکانِ ما همواره در اقلیم خشک زندگی کرده اند و این مسئله سبب شده که بسیاری از فعالیت های عمرانیِ ما در زمینه شهرسازی و روستاسازی، ازجمله سنت کهن ساخت قنات، از نظر تکنیکی، آئینی و مذهبی، حول محور مراقبت از منابع آب شکل گیرد که به غلبه بر خشکسالی های دوره ای و دوام مردم در جغرافیای فلات ایران کمک کرده است.»

این را عضو هیئت علمی دانشکده پژوهش های عالی هنر و کارآفرینی دانشگاه هنر اصفهان بیان کرده است. او اعتقاد دارد که «نیاکانِ ما ایزدانی را مرتبط با آب می دانسته و به این ترتیب حفظ آب و مراقبت از منابع آب را به یک مسئله آئنی و اخلاقی تبدیل کرده که نسل به نسل دوام پیدا کرده است.»

امروز، ۲۲ مارس برابر با سوم فروردین ماه، از سوی سازمان ملل به «روز جهانی آب» نام گذاری شده است. این روز برای اولین بار و به طور رسمی در سال ۱۹۹۲ میلادی و در کنفرانس محیط زیست و توسعه سازمان ملل در شهر ریودوژانیرو کشور برزیل، مطرح و از همۀ کشورها خواسته شد تا این روز را به عنوان روز ترویج و آگاه سازی مردم در مورد آب اختصاص دهند. 

ازاین رو ایسنا نیز اهمیت آب در فرهنگ ایرانی را از دیدگاه صدرالدین طاهری، عضو هیئت علمی دانشگاه هنر اصفهان بررسی کرده است.

وی در گفت وگو با ایسنا ضمن اشاره به اینکه نیایش آب و گیاه از دیرباز در ایران رایج بوده است، گفت: آثار آئین های مقدسی که ما در ارتباط با آب داشته ایم هنوز در بسیاری از نقاط به چشم می خورد. تأمین نیازهای مردم به ویژه در اقلیم خشک همچون ایران به طور کامل به حفظ منابع آب و سرسبزی زمین بستگی داشته و انسان برای پاکیزگی و تأمین امنیت غذایی خود نیز نیاز به وجود آب داشته است.

طاهری ادامه داد: نیاکان ما همواره در اقلیم خشک زندگی کرده اند و این مسئله سبب شده که بسیاری از فعالیت های عمرانیِ ما در زمینه شهرسازی و روستاسازی، از جمله سنت کهن ساخت قنات، ازنظر تکنیکی، آئینی و مذهبی، حول محور مراقبت از منابع آب شکل گیرد که به غلبه بر خشکسالی های دوره ای و دوام مردم در جغرافیای فلات ایران کمک کرده است. ما ایزدانی را مرتبط با آب می دانسته و به این ترتیب حفظ آب و مراقبت از منابع آب را به یک مسئله آئینی و اخلاقی تبدیل کرده ایم که نسل به نسل دوام پیدا کرده است. 

این استاد دانشگاه با بیان اینکه در منابع تاریخی نیز به این رفتار ایرانی ها به دفعات اشاره شده است، افزود: طبق گفته هرودوت، «ایرانی ها هرگز رود را آلوده نمی کنند و برنمی تابند که دیگران آب های روان را آلوده کنند.» هم چنین استرابون یونانی می گوید که «ایرانیان هیچ گاه خود را در آب روان نمی شویند و هیچ لاشه، مردار و زباله ای را در آب نمی افکنند و به آب های پاکیزه ای که از سنگ بیرون می آید، احترام می گذارند.» در متون مذهبی نیز احترام به آب و بزرگداشت آن بسیار به چشم می خورد. برای مثال در مینوی خرد، جریان آب بر زمین مانند جریان خون در تنِ مردمان توصیف شده که به همان میزان در زنده نگه داشتن یک اجتماع اهمیت دارد. در یشت ها آبِ جوشنده از چشمه، آبِ گردآمده در دریا و دریاچه و آب های روان، مورد ستایش قرار می گیرند و به آن ها آب اهورایی، خرمی بخش و خوشی دهنده گفته شده است. 

عضو هئیت علمی دانشکده پژوهش های عالی هنر و کارآفرینی دانشگاه هنر اصفهان اضافه کرد: نوشتارهای تاریخی نیز بارها به بزرگداشت آب در تاریخ ایران اشاره کرده اند. یک نمونه آن اتفاق هایی است که برای قباد پادشاه اشکانی می افتد؛ او پس از پیروزی بر رمی ها تلاش کرد گرمابه های خزینه ای آن ها را در ایران بسازد. از آنجایی که این گرمابه ها با ناپاکی و آلودگی آب، سبب گسترش بیماری در بین مردم می شدند، این اقدام او سبب برانگیخته شدن خشم بزرگان در مجلس مهستان شد و او به اتهام آلوده کردن آب، از پادشاهی برکنار شد.

طاهری گفت: در ارداویراف نامه که شرح بازدید موبدان موبد ایران از جهان بازپسین است، از افرادی در دوزخ یاد می شود که آب را آلوده کرده اند، همچنین انسان هایی وصف می شوند که به دلیل مراقبت از آب و جلوگیری از آلوده شدن یا به هدر رفتن آن، بر تخت های زرین بهشت نشسته اند.

وی تصریح کرد: «اَپام نپات» یا «بُرز ایزد»، ایزد مهم ایرانی است که نگهبان آب ها بوده و یکی از وظایف او پراکندن آب و بخشیدن بهره ای از آب به هرجایی از جهان است. او با صفاتی مانند تندرو، درخشان و فرهمند توصیف می شود و یاری کننده مردمانی است که به کار آبادانی می پردازند. دیگر نیروی همبسته با آب، ایزدبانو آناهیتا بوده که نام کاملش اَردَوی سورا اَناهیتا به معنی آب های نیرومند پاک است. او را نیاکان ما سرچشمه همه آب های روی زمین دانسته و به سان بانویی زیبا یا رودی بسیار بزرگ توصیف کرده اند، که فزاینده ثروت و نگاهبان سرزمین های ایرانی است. او از تابناک ترین چهره ها در بین ایزدان پیشازردشتی بوده و معمولاً در کنار رودها، چشمه ها، قنات ها و دریاچه ها او را ستایش می کرده اند.

طاهری ادامه داد: در اندیشه زرتشتی که فقط یک خدا (اهورامزدا) وجود دارد، این شیوۀ نگهبانی از آب، در شکل امشاسپندی به نام «خرداد» که یکی از ۷ نام خداوند یکتا است، بازتاب پیدا کرده و «خرداد» نگهبان آب ها است که او را نماد پاکی، فروتنی و مهرورزی می دانند؛ ضمن اینکه در اوستا یک بخش به نام «خرداد یشت» برای ستایش او وجود دارد. او آلودگی ها و دیوان را از انسان دور کرده و به مردمان پاک دین، رستگاری و رامش می بخشد.

وی افزود: یک ایزد دیگرِ وابسته با آب، «تیشتر» یا «تیر» است که در اندیشه ایرانی، ستاره مرتبط با باران است و به یاری باران، جهان را بارور کرده و زنده نگه می دارد. برای او نیز یشتی به نام «تیشتر یشت» وجود دارد که در آن با «اپوش» یا دیو خشک سالی می جنگد و آب ها را آزاد می کند. این نبرد توصیف شاعرانه ای از باران است. اپوش آب را در ابرهای سیاه و متراکم به بند می کشد و ایرانیان آذرخشی که ابرها را وادار به باریدن می کند نشان تیر انداختن تیشتر به سوی اپوش می دانسته اند.

عضو هیئت علمی گروه آموزشی پژوهش هنر دانشگاه هنر اصفهان خاطرنشان کرد: ۳ ماه سال در تقویم کنونیِ ما یعنی خرداد، تیر و آبان به ایزدان آب وابسته است. از جمله جشن های بزرگداشت آب نیز جشن تیرگان یا تیشترگان است. در این جشن پیش از آغاز فصل گرم، آئینی با نام «آب پاشان» در کنار رودخانه، دریا یا دریاچه ها انجام می شده که طی آن مردم به یکدیگر آب می پاشیده اند. در کنار این شادمانی جمعی، ایرانیان نیایش می کرده اند که تابستان گرم و سال خشکی در پیش نباشد و منابع آب حفظ شود. این آئین تا دوره صفوی نیز در اصفهان در کنار زاینده رود به شکلی شاهانه برگزار می شد، و هنوز هم به اسم تیرگان، و نیز تیرما سیزه شو (در گیلان و مازندران) و وارداوار (نزد ارامنه) زنده مانده است. 

طاهری افزود: جشن مهم دیگر در ارتباط با آب، «آبانگان» بوده که در این روز مردم به کنار آب های روان، دریاها، رودها و چشمه ساران رفته و آب را ستایش می کرده اند. همچنین یکی از سنت های نوروز نیز آب پاشان یا آب ریزگان بوده که بیرونی این آیین را بازمانده از دوران جمشید پیشدادی می داند که به مردمان ایران زمین دستور داده برای پاک شدن از گناهان، تن خود را با آب پاک بشویند. سنت شستن آلودگی روحی و جسمی به کمک آب، از ادیان ایرانی به دیگر ادیان جهان نیز راه پیداکرده و برای مهرپرستان و مندایی ها مهم بوده و به شکل غسل تعمید وارد مسیحیت نیز شده است. این شست وشو و آب پاشان در جشن های نوروزی در روز ششم فروردین که خردادروز از فروردین است، انجام می شد. در این روز مردم در سپیده دم برخاسته و شست وشو می کردند و به این ترتیب غبار سال کهن را از تن خود پاک کرده و پاک وارد سال تازه می شدند.

این استاد دانشگاه تأکید کرد: این همه تنها بخشی از تلاش و همت هزاران سالۀ نیاکان ما برای حفظ منابع آب فلات ایران است که اگر در روزگار ما تداوم نیابد این دیار کهن را گرفتار مرگ سرزمین خواهد کرد.

انتهای پیام

همرسانی کنید:

طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان