دستور تشکیل اداره امر به معروف و نهی از منکر

 

 

 

بسم الله الرحمن الرحیم 

 

شورای انقلاب اسلامی به موجب این مرقوم ماموریت دارد که اداره ای به اسم امر به معروف و نهی از منکر در مرکز تاسیس نماید؛ و شعبه های آن در تمام کشور گسترش پیدا کند؛ و این اداره، مستقل و در کنار دولت انقلاب اسلامی است و ناظر به اعمال دولت و ادارات دولتی و تمام اقشار ملت است.
 
 
و دولت انقلاب اسلامی مامور است که اوامر صادره از این اداره را اجرا نماید، و این اداره مامور است در سراسر کشور از منکرات به هرصورت که باشد جلوگیری نماید و حدود شرعیه را تحت نظر حاکم شرعی یا منسوب از قبل او، اجرا نماید و احدی از اعضای دولت و قوای انتظامی حق مزاحمت با متصدیان این اداره را ندارند.
 
 
و در اجرای حکم و حدود الهی عهدی مستثنی نیست، حتی اگر خدای نخواسته رهبر انقلاب یا رئیس دولت مرتکب چیزی شد که موجب حد شرعی است باید در مورد او اجرا شود.
 
 
پی نوشت:
آقای سید احمد خمینی در سال ۱۳۷۲ هجری شمسی این توضیحات را پیرامون حکم امام ذکر کردند:
 
 
این حکم چندی پس از انقلاب اسلامی از طرف امام خمینی (ره) صادر شد و به محض اینکه شایع شد که امام چنین حکمی صادر کرده اند، از طرف شورای انقلاب و دولت موقت آمدند و به هر وسیله ای بود جلوی آن را گرفتند، به دو علت:
 
 
الف: هنوز تشکیلاتی برای به اجرا در آوردن آن نیست
 
ب: هرج و مرج می شود و هرکس، هرفردی را به محکمه می برد و یا روحانیون شهرها که وارد هم نیستند دخالت می کنند.

 

 

 

author ۷ فروردین ۱۳۹۲
author 161 views