به گزارش خبرنگار لنگرخبر در کومله، 2 دی ماه طی جلسه ای که اوقاف لنگرود با شورا و شهردار شهر کومله برگزار کردند توافقی برای محصور کردن آستان مقدس سیدحسن کومله شده و قرار بود 4 دی (شنبه گذشته) اقدامات اولیه از سوی اوقاف انجام شود. در روز انجام کار، یکی از اعضای شورای شهر کومله جلوی اقداماتی که توافق شده بود را گرفت که تاکنون به همان وضع خود باقی است. با توجه به کارشکنی برخی افراد شورا، اوقاف لنگرود شکوایه ای را برای شورا و شهرداری کومله تنظیم کردند که به دلیل ضمانت امام جمعه کومله قرار شد طی جلسه دیگری قبل از مراحل قانونی دادگستری، مباحث مطرح و حل شود. حجت الاسلام مهدی بازدار در گفت و گو خبرنگار لنگرخبر در کومله، با تایید صحت خبر فوق گفت : شکوایه ای به همراه مستندات کامل علیه شورا و شهرداری کومله به جرم موقوفه خواری تنظیم و تسلیم دادستان شده است که در صورت نتیجه ندادن جلسه فوق الذکر، روند قانونی آن به اجرا در خواهد آمد.
همرسانی کنید:

طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان