اعزام ۲۰۰ زن ایرانی برای «جهاد نـکاح» در سـوریه!

بر اسـاس این گـزارش تا کنون با اغفال و تبلیغـات گسترده برخی از گروهک هـای تندروی سلفی در داخل کشور تعداد ۲۰۰ زن و دختر ایـرانی از طریق کشور امـارات راهی سوریه شده اند.

به گزارش پایگاه لنگرنیوز ؛ برخی از خبـرها از اعزام تعـدادی از دختـران و زنان ایـرانی به سـوریه برای جهاد زنا در سـوریه حکایت دارد.

بر اساـس این گزارش تا کـنون با اغفال و تبلیغات گستـرده برخی از گـروهک های تندروی سلفی در داخل کشور تعداد ۲۰۰ زن و دختر ایرانی از طریق کشور امارات راهی سوریه شده اند.

گفته می شود این دختران ابتدا به کشور امارات متحـده عربی سفـر کرده و از آنجا به ترکیه و از ترکیه وارد خاک سوریه شده اند تا به “جهاد نکاح” بپردازند.

به نظر می رسد این زنان و دختران از نزدیکان و هواداران تروریست سرشناس “عبدالمالک ریگی” رهبر اعدام شده گروهک تروریستی “جند الشیطان” بوده اند،‌ طی چند هفته اخیر برای انجام “جهاد نکاح” به سوریه سفر کرده اند.

مفتی های وابسته به جریان وهابیت تلاش دارند تا این این گونه اقدامات را در قالب «جهاد نکاح» مطرح کنند اما به نظر می رسد که با توجه به اینکه متاسفانه این زنان و دختران که برخی از آنان با اذن همسر خود راهی سوریه شده اند با نزدیک به ۸۰ تروریست سوری نزدیکی داشته اند.

طبق گزارشـات رسیده تا کنون نزدیک به ۶ هزار زن از کشور های مختلف با تبلیغات دستگاه وهابیت به سوریه اعزام شده اند که اکثر این زنان پس از بازگشت با بیماری های متعددی روبرو شده اند. هرچند که مقوله جهاد در تعالیم دینی از جایگاه والایی برخوردار است اما به نطر می رسد با توجه به ماهیت آنچه در این حوادث رخ داده است بهتر است آن را «جهاد زنا» نامید. تا شاید اندکی از ماهیت کثیف آن روشن تر گردد.

متاسفانه یکی از غفلت های صورت گرفته از سوی رسانه های داخلی انعکاس واژگان تحریف یافته از سوی دستگاه وهابیت است که به تدریج میتواند چهره ای منفی از مفاهیمی مانند «نکاح» و «جهاد» را در پس زمینه مخاطبین نقش ببندد.
(منبع : نیمروز)

author ۲۵ فروردین ۱۳۹۳
author 211 views