به گزارش لنگرخبر، احمد توکلی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح امروز پارلمان، در اخطار قانون اساسی خطاب به حجت الاسلام ابوترابی فرد، اظهار داشت: براساس ماده 188 آئین نامه داخلی مجلس، دولت باید لایحه چند دوازدهم بودجه ارائه کند و اینکه آقای باهنر اظهار داشتند "عدم ارائه لایحه تا 25 فروردین ماه سال آتی ایرادی ندارد" اشتباه است. وی ادامه داد: براساس اصل 52 قانون اساسی بودجه باید سالانه ارائه شود و دولت ملزم به اجرای آن از اول فروردین است، بنابراین این ایستادگی در برابر ارائه لایحه چند دوازدهم در تاریخ مشروطه بی سابقه است و اینکه مجلس بخواهد برای بودجه چند دوازدهم، طرح ارائه بدهد، قابل قبول نیست. این نماینده مجلس برهمین اساس گفت: دولت قانون گرا باید براساس قانون عمل کند و اینکه به دولت گذشته براساس مبانی درست ایراد می گرفت، خود نیز باید به قانون عمل کند. بنابراین تمامی پرداخت ها در خصوص عوارض و مالیات ها از ابتدای سال آینده غیرقانونی است. حجت الاسلام ابوترابی فرد نایب رئیس مجلس که ریاست صحن علنی را برعهده داشت، در پاسخ به اخطار احمد توکلی گفت: باید توجه داشت سابقه تصویب طرحی وجود دارد که به دولت اجازه داده شده بود، در رابطه با بودجه در سه ماه نخست سال بر مبنای عملکرد سه ماه اول سال گذشته اقدام کند البته دولت می تواند لایحه چند دوازدهم ارائه کند که به نظر بنده نیز این درست است اما در صورت عدم ارائه لایحه چند دوازدهم باید دخل و خرج کشور باید براساس عملکرد سابق صورت گیرد.
همرسانی کنید:

طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان