استاد مطهری و رسالت روشنفکری

تدوین : فریبرز احمدی نژاد- رئیس دانشگاه پیام نورلنگرود

برحسب تعریف روشنفکر کسی است که حقایق زمان خود را تشخیص می دهد و راهکارهای مناسب آن را ارائه می دهد.هر چند که جریان روشنفکری در جامعه ما مسیری غیر از این را طی نمود.چون بعضا شخصیت هایی در این وادی قلم زدند که روشنفکر نما بودند تا روشنفکر.

اما به حق استاد مطهری را نمونه بارز روشنفکر راستین می توان دانست.

سوال اساسی این است که استاد مطهری چه کرد و چگونه بود که دیگران نبودند و دیگران چه کردند وچگونه بودند که استاد مطهری نبود

؟ پاسخ به هر دو سوال به یک نقطه ختم می شود.استاد مطهری فرزند زمان خود بود و به حق توانست رسالت خود را در قبال فرهنگ جامعه و اسلام ادا کند هر چند که بد خواهان با شهادت ایشان مانع ادامه آن شدند.

ایشان به همه مولفه های فرهنگ جامعه خود توجه نموده و بازخوانی و قرائت مناسبی را با توجه به شرایط زمان ارائه نمود.

مباحث ایشان ملال آور نبود چون با لسان جامعه با آنان صحبت می کرد و مرد گفتگو با زمانه بود.او اعتقاد راسخ به جامعیت اسلام داشت و به مصداق آیه شریفه ” ولاتهنوا ولاتحزنوا وانتم الاعلون إن کنتم مومنین ” اسلام را جامعه ساز می دانست.او مرعوب تفکرات و علوم نو ظهور زمان خود نشد بلکه آنها را مطالعه کرد و فهمید و تحلیل کرد وپاسخ داد.

ولی ای بسا کسانی که در این تفکرات نو ظهور ذوب می گردند بدون اینکه به لحاظ مبانی فکری و عقیدتی خود به درک درست و تحلیل آن بپردازند.مطهری می دانست که به چه مسائلی باید توجه کند و در واقع مساله شناس خوبی بود، توجه او به مساله فطرت، آزادی، تاریخ، اقتصاد، مقتضیات زمان، مارکسیسم، اخلاق جنسی، شناخت، ختم نبوت، قرآن، امامت، نهج البلاغه، حقوق زن، حجاب، ولایت ودهها موضوع مهم دیگر دقیقا در همین راستا بود و به مصداق آیه شریفه قرآن ” ادع الی سبیل ربک بالحکمه و الموعظه الحسنه وجادلهم بالتی هی احسن ” عمل می کرد، بیان حکمت و استدلال و جدال احسن روش اصلی او بود. نه قائل به خشونت بود ونه بی تعصب بود.چون هر دو طریق افراط و تفریط است که تاریخ اسلام تا کنون مشحون از این افراط و تفریط ها و زیان های حاصل از آن می باشد و خود نمونه بارز قربانی همین نوع نگاه می باشد.

او با روح تحجر در دین مبارزه کرد وجان شریف خود را همچون مولای خود علی علیه السلام قربانی این راه کرد. او آسیب تفکر دینی را به خوبی می شناخت، ولذا با دو لبه تیز آن یعنی تحجر و اباحیگری مبارزه نمود تا جلوه واقعی اسلام را به نمایش بکشد. روحش شاد و راهش پر رهرو باد.

author ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۳
author 201 views