مستند دفاع از روحانی در پاسخ به «من روحانی هستم»

شنیده ها حاکی از آن است که در دانشگاه قم مستندی با موضوع دفاع از روحانی در پاسخ به مستند «من روحانی هستم» در حال ساخت است.

به گزارش لنگرنیوز ، چندی پیش در پی اکران عمومی مستند «من روحانی هستم» انتقادهای گسترده ای از سوی دولتمردان یازدهم به این مستند وارد شد. برخی از این انتقاد کنندگان اذعان نمودند که تا کنون مستند مذکور را ندیده اند. به تازگی و در ادامه انتقاد حامیان دولت به این مستند شنیده شده است که در دانشگاه قم عده ای در حال تهیه و تدوین مستندی در دفاع از حسن روحانی هستند، گفته می شود که دولتمردان در پاسخ به تقاضای کمک سازندگان این مستند پاسخ داده اند که شما کار خود را بکنید اما از انتساب این مستند به ما پرهیزد کنید. امید می رود که همانگونه که مستند «من روحانی هستم» تلاش نموده بود تا نقاط مثبت و منفی کارنامه سیاسی روحانی را بیان نماید، مستند مذکور نیز چنین رویه ای در پیش گیرد.

author ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۳
author 217 views