عکسی که مصطفی چمران از سید احمد و سید حسن خمینی انداخت

شبکه‌ایران/ سید احمد و سید حسن خمینی در لبنان – عکاس: مصطفی چمران

 

4

author ۷ تیر ۱۳۹۳
author 336 views