شیک پوش ترین و مدرن ترین زنان تاریخ

به گزارش سرویس وبلاگستان لنگرنیوز‌، وبلاگ عقل کل در بروز رسانی خود نوشت :

هیچکس از عقب افتادگی و عقب ماندگی خوشش نمی آید. همه دوست دارند خود را مدرن و متمدن نشان دهند و براساس معیارهایی که در ذهنیت خویش دارند از مدرن و شیک و متمدن بودن تعاریف متفاوتی دارند.
انواع پوشش و مدهای لباس که در بین مردان و زنان جامعه رواج پیدا می کند با نگاه شیک و مدرن بودن مورد استقبال قرار می گیرد. و چه بسا پوششی که نشان دهنده اوج عقب ماندگی است اما به عنوان پوششی شیک و مدرن به افراد جامعه معرفی می شود و بالعکس.

اما معیار شیک بودن، مدرن بودن و متمدن بودن چیست؟

در همه ادیان آسمانی سخن از دورانی است که بشریت به تکامل می رسد و مدینه فاضله ای به وجود می آورد و به سعادت دست می یابد. عصری که با ظهور منجی آخرالزمان تحقق می یابد.
در آن دوران انسان ها تکامل عقلی پیدا می کنند و به چنان پیشرفتی می رسند که به تمام ۲۷ حرف علم دست می یابند در حالی که تا زمان ظهور تنها دو حرف از ۲۷ حرف علم در دسترس بشر قرار می گیرد.

انسان های عصر ظهور ،مدرن ترین و شیک پوش ترین و متمدن ترین انسان های تاریخ بشریت هستند.زنان عصر ظهور نیز مدرن ترین زنان تاریخند. زنانی که از نظر علمی به درجه ای رسیده اند که در خانه نیز به آسانی ،حکم خدا را از قرآن و روایات استخراج می نمایند.
نوع پوشش این زنان ،تطابق کامل با دستورات اسلام دارد و سعی می کنند خود را به الگویی که خداوند برای آنان در نظر گرفته است نزدیک نمایند. الگویی به نام «سیده نساء العالمین». الگویی در اوج حیا و نجابت که حتی در آخرین لحظات عمر مبارکش نگران بود که مبادا حجم بدنش در تابوت نمایان شود.

حال تصور کنید بر فرض محال در عصر ظهور که دوران رشد عقلی و تکامل بشریت است خانمی بخواهد با جوراب شلواری (ساپورت) به خیابان بیاید! مردمان عصر ظهور که عاقلترین و مدرن ترین مردمان تاریخند چه نگرشی نسبت به چنین خانمی خواهند داشت؟ مسلما هم عقلش را زیر سوال می برند و هم او را به عنوان یک بیمار به روانشناس معرفی می کنند و هم برای جلوگیری از سرایت این بیماری واگیردار به دیگران جلوی گسترش آن را خواهند گرفت.

hejab

هر گناهی یک نوع مرض است که در قلب به وجود می آید و به اعضا و جوارح سرایت می کند. مردان و زنانی که با پوشش نامناسب در جامعه ظاهر می شوند هم بیمارند و هم عقب افتاده! چون نوع پوشش آنها با پوشش انسان های مدرن عصر ظهور که تابع احکام اسلامند فاصله دارد و هر چه این فاصله بیشتر باشد امل تر و عقب مانده ترند.

اما مردان و زنانی که سعی می کنند پوشش خود را بر طبق دستورات اسلام انتخاب نمایند انسان هایی هستند که در عصر غیبت هم به سبک مدرن ترین انسان های تاریخ زندگی می کنند.

این مطلب را نه برای توهین به صاحبان پوشش های نامناسب نوشتم و نه برای دلخوشی خانم های محجبه. این مطلب بیان یک حقیقت است. حقیقتی که برای تصدیق آن فقط کمی انصاف لازم است. حقیقتی که به ما می گوید هر چه فاصله رفتار و گفتار و کردار ما از انسان کامل بیشتر شود از انسانیت دورتر شده و دچار عقب ماندگی می شویم بنابراین افرادی که با پوشش ناهنجار در جامعه ظاهر می شوند عقب مانده اند.

author ۲۳ تیر ۱۳۹۳
author 674 views