دلیل شاغل بودن اکثر بانوان / کاریکاتور

بسیاری از خانم‌ها که مشکل مالی ندارند، فقط به علت اینکه توجه دیگران به خود را جلب کنند به سر کار می‌روند.

1

author ۲۷ تیر ۱۳۹۳
author 259 views