حجاب عجیب بازیگر سریال پس از باران در رشت+عکس

در روزگاری که رهبر عزیز کشورمان در تمام جلسات از فرهنگ میگویند و به مردم و مسئولین کشور هشدار میدهند که مراقب تهاجم فرهنگی باشید.

در روزگاری که رهبر عزیز کشورمان در تمام جلسات از فرهنگ میگویند و به مردم و مسئولین کشور هشدار میدهند که مراقب تهاجم فرهنگی باشید.

متاسفانه برخی بازیگران که به نوعی سربازان ما در مقابل با این تهاجم هستند را میبینیم که خود را به بی خیالی زده اند و کمترین زحمت را برای مقابله با این تحاجم به خود نمیدهند و در برخی موارد سوار بر این موج میشوند و با آن همراهی میکنند..البته قابل ذکر است که نباید تمام بازیگران را با این دید ببینیم……

تصویر زیر متعلق است به یکی از بازیگران سریال پس از باران که در شهر رشت گرفته شده، همانطور که میبینید خیلی راحت با این وضع در خیابان های شهر رفت و آمد میکند گویی رشت را با جایی دیگر اشتباه گرفته است.

1

2

author ۳۱ تیر ۱۳۹۳
author 1,700 views