این اعتدال نیست، وادادگی است / کسانی غیر از روحانی تصمیم می‌گیرند

وزیر کشور دولت اصلاحات مدعی شد کسانی غیر از رئیس جمهور برای دولت تصمیم می‌گیرند و فضای امنیتی را تحمیل می‌کنند.

به گزارش لنگرنیوز ، وزیر کشور دولت اصلاحات مدعی شد کسانی غیر از رئیس جمهور برای دولت تصمیم می‌گیرند و فضای امنیتی را تحمیل می‌کنند.

موسوی لاری می‌گوید: دولتمردان روحانی این روزها یا بسیار مفید عمل می‌کنند یا دچار نوعی انفعال در برابر فشارهای بیرونی شده‌اند. برخی همکاران دولت خوب عمل کردند برخی هم فضا را اشتباه گرفتند.

اعتدال را به معنای وادادگی فهمیدند. به معنای باری به هر جهت حرکت کردن. به معنای هم این و هم آن. آنها باج دادن را به معنای اعتدال تلقی کردند، این اعتدال نیست این وادادگی است. همه‌چیز برای خود خواستن است.

این در حقیقت فاصله گرفتن از آرمان‌های دولت است. اعتدال، آرمان‌های دولت را با روش خوب دنبال کردن است نه اینکه آرمان‌ها را فدای بده بستان‌ها و نوعی وادادگی و امثال اینها بکنند.

وی افزود: آقای روحانی و برخی همکارانش کارنامه مناسبی دارند، ولی برخی همکاران ایشان متاسفانه این جهت‌گیری را نمی‌توانند تحلیل کنند.

هنوز تصمیم‌گیرندگان افرادی هستند که فضای امنیتی را تحمیل می‌کنند. آقای روحانی باید برای این مسائل فکری کند و زمان هم به‌تدریج می‌گذرد و فرصت‌ها رو به اتمام است. 

author ۵ شهریور ۱۳۹۳
author 215 views